+381 (21) 571 606 office@audiobm.rs

LJUBLJANA BTC

1000 Ljubljana, Italijanska ulica 8
Tel: +386 (0) 59 044 055
 

LJUBLJANA VIČ

1000, Ljubljana, Tbilisijska cesta 59
Tel: +386 (0) 59 044 971
 

MARIBOR

2000 Maribor, Trg Revolucije 6
Tel: +386 (0) 59 044 056
 

TRBOVLJE

1420 Trbovlje, Rudarska cesta 2A
Tel: +386 (0) 59 044 057
 

NOVO MESTO

8000 Novo mesto, Ljubljanska cesta 22
Tel: +386 (0) 59 044 058

BREŽICE

8250 Brežice, Kajuhova ulica 1
Tel: +386 (0) 59 044 059
 

KOPAR

6000 Kopar, Pristaniška ulica 3
Tel: +386 (0) 59 044 054
 

CELJE

3000 Celje, Ljubljanska cesta 5B
Tel: +386 (0) 59 044 053
 

KRANJ

4000 Kranj, Likozarjeva ulica 1
Tel: +386 (0) 59 044 954

MURSKA SOBOTA

9000 Murska Sobota, Lendavska ulica 20
Tel: +386 (0) 59 044 979
 

ŠEMPETER PRI GORICI

5290 Šempeter pri Gorici, Trg Ivana roba 6
Tel: +386 (0) 59 044 977
 

VELENJE

3320, Velenje, Cankarjeva cesta 1A
Tel: +386 (0) 59 044 973
 

JESENICE

4270 Jesenice, Spodnji Plavž 5
Tel: +386 (0) 59 044 978