+381 (21) 571 606 office@audiobm.rs

PODGORICA

81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20
Tel/fax: +382 (20) 244-451
Šef predstavništva: Svjetlana Živković